Kapur Pertanian

Spesifikasi

  • Kadar CaCO3 + MgCO3 = 85,00%
  • Ijin Edar : Surat Deptan No. 32/pupuk/PPI/2/2007
  • Bentuk Tepung halus
  • Warna Putih

Manfaat Kapur Pertanian:

  • Untuk Lahan Pertanian

  Meningkatkan pH Tanah menjadi netral, meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah sehingga mudah diserap tanaman, menetralisir senyawa beracun

  • Untuk Tanaman

  Memacu pertumbuhan akar dan perkaran yang lebih baik sehingga penyerapan unsur hara menjadi optimal, membuat tanaman lebih hijau dan meningktkan produksi dan mutu hasil panen

  • Untuk Tambak

  Mempertinggi pH pada tambak, menyediakan kapur untuk ganti kulit, memberantas hama penyakit, mempercepat penguraian bahan organik, mengikat kelebihan gas asam arang (CO) yang dihasilkan proses pembusukan dan pernafasan.